Jaarfeesten

De wicca kent acht jaarfeesten
Het is een moment (niet specifiek een datum, en hoeft ook niet middelpunt te zijn)
waarop je viert en eerbied hebt voor een bepaalde periode (kringloop) in de natuur.

Samhain, winterfeest (31 oktober)
In vroegere tijden begon het nieuwe jaar bij begin van de winter, en dat viel rond deze tijd van het jaar. Met het allerlaatste oogstfeest werd het ook tijd om voor te bereiden op de winter. Het was vroeger ook een slachtfeest, omdat niet alle dieren in leven konden worden gehouden in de winter. De winter is ook de tijd van het jaar dat de doden naar onze wereld komen, en actiever contact met de geestenwereld is ook een gevolg. Samhain is daarom ook een dodenfeest.

Joel, midwinter (21 december)
De donkere tijden van het jaar waar de zon op zijn laagste stand staat. Het is een belangrijk keerpunt. Tot nu toe stond alles in het teken van afbraak, en dat keert nu om en een tijd van opbouw gaat beginnen. Weliswaar nog in een heel prille fase want het zijn donkere koude tijden en het duurt nog lang voordat de natuur op zijn volle kracht komt.

Imbolc, het ploeg- en zaaifeest (2 februari)
De zon keert langzaam terug in een tijd waarin de winter nog vol aanwezig is. Diep in de grond komt langzaam weer iets tot leven. Voor de eerste gewassen is het de zaaitijd. Reinigen en herstel van vruchtbaarheid staat nu centraal om straks iets te kunnen laten groeien. Kiemkracht is nodig.

Ostara, lentefeest (21 maart)
Al het groen is druk bezig tevoorschijn te komen of is net tevoorschijn gekomen. Hoog tijd om de winter te verjagen, de lente te verwelkomen, de groeikracht te versterken en het prille leven te stimuleren.

Beltane, meifeest (30 april)
Alles komt tot bloei. De bloemen en bloesem zijn nog niet bevrucht. Dit feest draait om bevruchting.

Midzomer, litha (21 juni)
Langste dag van het jaar, bezinning dat de winter hier, midden in de zomer, al wordt ingezet, en de dagen worden korter. En dat terwijl de oogst nog op de akkers staat te rijpen. Vruchtbaarheid moet bevorderd worden, een extra zetje is nodig om af te kunnen ronden. Niet een tijd van groei, maar van rijping.

Lammas, Lughnasadh (2 augustus)
Oogsttijd. Een zomerse overdaad aan granen, vruchten en andere gewassen. Een tijd om dankbaar te zijn voor deze overvloed, en het plukken van de vruchten van iets wat heeft gegroeid.

Mabon, herfstfeest (23 september)
Ook een oogstfeest en dankfeest voor de binnengehaalde oogsten. Het is nu vooral de tijd van plukoogsten van vruchten, bessen en noten. En de tijd dat de kracht van de oogst wordt getransformeerd (wijn) of overgedragen op een nieuwe oogst (zaad) of bewaard voor karigere dagen (opslag).